Gra Shogword - tworzenie krzyżówki

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

Przez długi czas rozwiązywałem krzyżówki, sudoku, grałem w Scrabble, szachy lub shogi. Kiedyś nie mogłem dostać nowego trudnego sudoku i aby trochę pogłówkować spróbowałem czy uda mi się samemu takie ułożyć. Okazało się to równie trudne i interesujące jak rozwiązywanie gotowych zadań. Korzystając ze swoich doświadczeń - jestem wielokrotnym mistrzem Krakowa w szachach oraz aktualnym wicemistrzem Polski w shogi, tradycyjnej japońskiej odmianie szachów oraz Scrabble opracowałem i produkuję grę dla 2 osób Shogword polegającą na budowaniu litera po literze krzyżówki. Gra wymaga nie tylko znajomości słów, ale także podobnie do szachów - strategicznego myślenia. Załączam poniżej jej opis oraz chętnie udzielę dodatkowych wyjaśnień: Shogword to gra słowna dla 2 osób polegająca na budowaniu krzyżówki. Celem gry jest zamatowanie przeciwnika lub przewaga liczebna własnych bierek po wyłożeniu wszystkich dostępnych na planszy. Krzyżówkę ze słów poprawnych gramatycznie układa się na planszy o 9 x 9 polach. Gra toczy się przy użyciu 36 płytek z literami oraz 2 płytek /blanków/ zastępujących dowolne litery alfabetu, nawet te, których nie ma w zestawie. Dostępne płytki z literami alfabetu to: A - 4, B – 1, C – 1, D – 1, E – 3,F – 1, G - 1, H - 1, I-3, J – 1, K - 1,L – 1, M – 1, N – 2, O - 3, P–1, R - 2, S – 2, T– 1, U – 1, W –1, Y – 1,Z – 2.
Strony płytek są różnokolorowe - czerwone lub czarne. Grę rozpoczyna się od ustalenia koloru bierek graczy. Jeden z graczy wyrzuca bierkę na planszę i jeśli wyrzuci kolor czerwony gra tym kolorem , otwierając także grę. Gdy wyrzuci kolor czarny, grę czerwonym kolorem zaczyna przeciwnik. Pierwszy ważny etap rozgrywki to wybór liter. Gracze umieszczają obok planszy po 1 blanku, a następnie dobierają na przemian po jednej bierce rozmieszczając je sukcesywnie na 1 i 2 linii - bierki czerwone oraz na 8 i 9 linii -czarne.
Ruchy mogą być dwojakiego rodzaju. Prosty polega na dostawieniu litery do słowa w dowolnym jego miejscu. Ruch złożony polega na zamianie w już ułożonym słowie jednej litery na inną własną oraz dołożeniu litery na polu graniczącym z dowolną literą tego słowa. Literę z podmiany umieszczamy obok planszy i możemy ją dowolnie użyć w dalszej grze. Pole na którym dostawiono literę nie może się w żaden sposób stykać z polami na których znajdują się jeszcze litery z pozycji wyjściowej gry. W łatwiejszej wersji gry Shogword dopuszcza się stykanie pól rogami. Rozpoczynający grę ustawia na polu centralnym planszy dowolną literę z 2 linii w ten sposób, aby słowa były ustawiane poziomo od jego lewej
do prawej strony planszy i pionowo od góry w dół. Czarne kontynuują grę wykonując ruch prosty lub złożony. Następny ruch prosty lub złożony wykonują czerwone i gra kontynuowana jest dalej w ten sposób,aż do jej zakończenia. Gdy gracz posiada jeszcze bierki na linii 2 lub 8 ruch bierką z 1 lub 9 linii jest zabroniony. Gdy zamiana lub dołożenie litery spowodowało utratę pierwotnego znaczenia słowa i powstanie słowa zupełnie innego, litery przeciwnika znajdujące się w tym słowie odwraca się na odwrotną stronę. Poprawność ułożonego słowa można zakwestio - nować. Jeśli reklamacja jest zasadna przywraca się ułożenie bierek sprzed ruchu i wykonuje ponownie ruch.Trzykrotny błędny ruch w trakcie gry lub trzykrotna nieuzasadniona reklamacja skutkuje przegraną. Grę kończy mat, wyłożenie przez obydwu graczy wszystkich bierek, trzy -krotne ułożenie przez gracza niedozwolonego słowa lub trzykrotna nieuzasadniona reklamacja Gracz jest zamatowany, gdy w przysługującym mu ruchu nie dołożył żadnej bierki. Może to dotyczyć także gracza, który mógłby ułożyć poprawne słowo bierką z 1 lub 9 linii , ale jego litery z 2 lub 8 linii są do tego celu nieprzydatne. Gdy na planszy wyłożone są już wszystkie bierki zwycięzcą zostaje gracz mający co najmniej 20 bierek swojego koloru. Jeśli na planszy wyłożone jest po 19 liter każdego koloru gra kończy się remisem.