Błąd w Panoramie z 2019-02-20

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

Reklamuję obcięcie 0,4 punkta.
Według mnie prawidłowo wpisałam:
chomąto-oleczka.
Wskazano błąd iż prawidłowo ma być:
chomąta-aleczka.
Proszę o zrewidowanie ilości punktów.