Anagramy-20

wiadomości: 2 rozmówcy: 2

Jak powyżej.
Istnieje możliwość abal jak i baal.
Abal - nazwa, którą określa się źródłowy bieg Nilu Błękitnego w Etiopii.
(wikipedia)

Mam nadzieję, że ta oczywista prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona :)

Ten Abal już się pojawił kiedyś przy innej okazji i wtedy byłem temu hasłu przeciwny - jak zanacza wikipedia, pochodzi ono z encyklopedii z 1932 roku i potem się nie pojawia. Taka dla przykładu encyklopedia PWN nie zna tego określenia. Także nie udało mi się znaleźć żadnego odpowiednika (źródła?) angielskiego w materiałach nt źródeł Nilu.

Ponieważ jednak słówko tak czy owak stało się popularne wśród szaradzistów (bardzo pomocne przy układaniu krzyżówek) - niech będzie. Dodałem jako rozwiązanie alternatywne.