Anagramy-03

wiadomości: 2 rozmówcy: 2

Proszę o uznanie rozwiązania alternatywnego - klej rybi KARUK
http://www.sjp.pl/karuk

ok, dodane rozwiązanie alternatywne.

Pozdrawiam