Alternatywne rozwiązania

wiadomości: 6 rozmówcy: 3

Mariosoares zauważył (w komentarzach do Geografia-02, Film-02) że problemem jest możliwość dwojakiego wpisywania niektórych haseł. W krzyżówce FILM-02 znajduje się słowo opisane jako "imię przyjaznego duszka". Słowo to nie krzyżuje się na pozycji 1 i 3, co powoduje, że można alternatywnie wpisać KACPER i CASPER.
Podobnie, problemy sprawiają imiona osób (czasem i nazwiska), które funkcjonują w wersji spolszczonej (George Washington/Jerzy Waszyngton).

Dotyczy to także wielu nazw własnych i wyrazów obcych, które funkcjonują w języku polskim od niedawna (Oskary/Oscary)

Do tej pory staraliśmy się wyeliminować problem poprzez ujednoznacznianie słownika. Wartym rozważenia jest pomysł definiowania alternatywnych rozwiązań dla danego opisu. Pytanie, jak to rozwiązać...

Trzeba ponadto dodać automatyczne przeliczanie punktów, gdy uznamy jakieś altarnatywne rozwiązanie za poprawne.

Testowa wersja serwisu zawierająca możliwość określania alternatywnych rozwiązań została już wdrożona. Jest ona obecnie przez nas intensywnie sprawdzana. Gdy tylko uznamy, że działa ona w stopniu zadowalającym, niezwłocznie upublicznimy tę wersję.

Podjęliśmy decyzję, iż wszystkie wersje słówek będę widoczne w słowniku. Te alternatywne, uznane przez nas za "gorsze", będą dodatkowo zaznaczone poprzez przypisanie ich do kategorii specjalnej, zawierającej tylko takie słówka.

Po upublicznienie tej wersji oraz określeniu alternatywnych rozwiązań dla wymagających tego krzyżówek, przeliczymy od nowa punkty wszystkim Szaradzistom, którym nie udało się rozwiązać tych krzyżówek. Później będzie się to działo automatycznie, wraz z ustaleniem kolejnego alternatywnego rozwiązania.

Brawo!!
Wlozyliscie ogrom pracy.

Testowa wersja przeliczania punktów po dodaniu alternatywnego rozwiązania została już wdrożona. Niebawem postaramy się upublicznić kompleksowe rozwiązanie.

Rozwiązanie zostało wdrożone. Uruchomiliśmy specjalne forum umożliwiające przesyłanie propozycji alternatywnych rozwiązań.