???

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

Czemu Panorama dnia się dziś opóźnia!?