Motyle we mgle

Jolki z motylem to przygotowany przez Jastara zestaw jolek we mgle. W zadaniach tych część pól położonych na obrzeżach diagramu należy wypełnić literami, zaś pozostałe - zaciemnić. Odgadnięcie, które pola należy wykorzystać, a które odrzucić, należy do rozwiązującego. Zapraszamy!

Poprzednie wpisy

Późniejsze wpisy