Słownik Określeń Krzyżówkowych

odrzucenie prośby - krzyżówka

Lista słów najlepiej pasujących do określenia "odrzucenie prośby":
ODMOWAODPRAWAWETOSPRZECIWREPLIKAPROTESTMODŁYNEGACJAATEIZMPETYCJAODSIEWPOGARDZENIEODRZUTPOSŁUCHANIEREKUZAODKOPKOSZWNIOSEKŻĄDANIEMEMORIAŁ
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KOSZodrzucenie oświadczyn★★★
MODŁYmodlitwy, prośby★★★
ODKOPodrzucenie piłki nogą★★★mariola1958
GROŹBYobok nich prośby★★★
ODMOWAodrzucenie propozycji★★dzejdi
ODSIEWselekcja, odrzucenie czegoś★★★
PETYCJEpisemne prośby★★
WZGARDAnieposzanowanie, odrzucenie★★★BaJo
ŻĄDANIA"prośby" terrorystów★★★
EKSKLUZJAdaw. wykluczenie, odrzucenie★★★★monimoni
NALEGANIEponawianie prośby★★★
ŻEBRANINAprośby o datki★★★
WYŁĄCZENIEdyskwalifikacja, odrzucenie★★★
DEZAPROBATAniezgoda, odrzucenie★★★McGremlin
POGARDZENIEodtrącenie, odrzucenie★★kolor40
POSŁUCHANIEwysłuchanie czyjejś prośby, audiencja★★★irbisp
REFERENDARZw dawnej Polsce urzędnik przy dworze przyjmujący prośby★★★eliza
ODEPCHNIĘCIEodrzucenie★★★
DYSKWALIFIKACJAwyłączenie, odrzucenie★★★McGremlin
NIEPOSZANOWANIEwzgarda, odrzucenie★★★