Słownik Określeń Krzyżówkowych

część obszaru portu - krzyżówka

Lista słów najlepiej pasujących do określenia "część obszaru portu":
BASENAKWENREDAENKLAWAOKRĘTKAPITANATZONATERMINALSTREFAKWARTAŁPILOTREWIRRĘKAWMAPANIŻREJONPRZESTRZEŃKRESEKSKLAWAPOŁAĆ
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PLANrysunek obszaru w skali★★★
REDAtam statki oczekują na wejście do portu★★★
REJSpodróż od portu do portu★★★
ZONAczęść większego obszaru★★★
AKWENczęść obszaru wód morskich★★★
DOKERpracownik portu★★★
FAROSlatarnia u wejścia do portu Aleksandrii★★★
POŁAĆczęść jakiegoś obszaru; szmat★★★
PODBÓJopanowanie jakiegoś obszaru★★★
ANEKSJAzajęcie obszaru innego państwa★★
APELACJAgwarancja pochodzenia wina z wyznaczonego obszaru★★★★★Mirasisko
AWANPORTnajdalsza wewnętrzna część portu ograniczona falochronem★★★★dzejdi
EKSKLAWAczęść państwa położona w oddzieleniu od głównego obszaru★★★★★kolor40
INGRESJAzalanie niewielkiego obszaru lądu przez morze★★★★★bachaku1
SPŁACHEĆdawn. fragment jakiegoś obszaru, jakiejś płaszczyzny★★★★roberth17
TERMINALteren i budynki portu lotn.★★★
ALLOCHTONosoba nie należąca do rdzennej ludności danego obszaru★★★★bachaku1
KAPITANATsiedziba kierownictwa portu★★★
PARCELACJApodział większego obszaru gruntów na mniejsze★★★bachaku1
FIZJOGRAFIAcharakterystyka warunków naturalnych danego obszaru★★★★★sylwek