Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie ustawowe darowanie kar: