Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem tatarski sznur z końskiego włosia zakończony pętlą: