Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem przyrząd do pomiaru poziomu wody w rzece: