Słownik krzyżówkowy

Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem podwodny wał piasku równoległy do linii brzegowej: