S.O.S.

wiadomości: 1 rozmówcy: 1

dawniej okładka książki lub zeszytu